כתוב לנו

שירה

שירה

 דוא"ל
(שיחת דבקות)
האם יכלה הניצוץ בתוך ים האין? שיחת דבקות של שני חסידים
הוא בראש צועד / כולם בעקבותיו / הולכים / ראשון הוא / מגיע לבדו / לפרשת הדרכים
הוא דופק בפתח / עם כל קופא בקור / בשער נפשך / מחסה יבקש
אי נקם בעולם / אשר ישלם לך / גמול האבדן / אשר עוללת לי
ואתה בן אדם / צא מן הבקעה / עלה פסגת הגבעות / אל מרומי הדרי א-ל / הרחק משאון אדם ותבל / ובוא עד לב / הדממה הדקה
קול דממה דקה / מנפשך עולה / משב רוח של ערבים / שככו הסערות / על ים חייך
אך היו נחלים נלוזים / אשר המרו עצת עליון / ויעבטו ארחותם / וילכו אובדי דרך / בנבטי תעתועים