כתוב לנו

פרשות מיוחדות

פרשות מיוחדות

 דוא"ל
בשבת שלפני ראש חודש בניסן (או בראש חודש עצמו אם הוא חל בשבת) קוראים את פרשת החודש