כתוב לנו

יענקל, יענקל

יענקל, יענקל

 דוא"ל
ניגון המבטא את שמחתנו על כך שבורא העולם בחר בנו. "ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת."
רבי יוסף יצחק שניאורסאהן, האדמו"ר השישי של חב"ד, ביקש כי חסידים יחברו ניגון חסידי למילות הפיוט "שלום עליכם" שנאמר בכל ליל שבת לפני הקידוש. הם בחרו בניגון חסידי עתיק המיוחס לרבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד.
החסיד המפורסם ר' מענדל מרוזוב שר ניגון זה לעתים תכופות. הוא שמע את הניגון מאביו, ר' אלחנן מרוזוב, שנרצח ברוסיה על קידוש השם בשל עבודתו להפצת יהדות.
מחרוזת שירים באידיש: 1) ראטעוועט, בלדה של חסיד הטובע בנהר וקורא לרבו שיבוא לעזרתו; 2) יענקל, ניגון הקורא ליהודי שלא לפחד מאיש רק מבורא העולם; 3) די וועלט, תרגום של "כל העולם גשר צר מאוד"; 4) אבער א מעלה, חלק מנוסח ההושענות המשבח את בני ישראל.
ניגון יפהפה המושר באופן מסורתי בשולחן שבת וחג.
אודיו | 3:31
ניגון שמחה
ניגון שמח זה הולחן על-ידי המלחין החסידי המפורסם הרב אהרן חריטונוב מניקולייב, אוקראינה.
שני ניגונים הקשורים לצאת השבת ולקראת הכניסה אל ימות החול.
בעיירה היהודית קרמנצ'וג שברוסיה היו שני חסידים בשם שנקראו בערל. ניגון זה הולחן על-ידם, או שהם חיבבו אותו מאוד.
שני ניגונים חסידיים שמחים.
אודיו | 5:21
בכי הנשמה
שני ניגונים: 1) הנשמה יורדת, ניגון המתאר את ירידת הנשמה בגוף; 2) ניגון של הרב משה מז'עבין.
אודיו | 9:33
מחרוזת הסיום
1) ניעט ניעט, ניגון ברוסית המכריז על אמונתו באלוקים אחד; 2) האדרת והאמונה, ניגון מוכר בבתי-כנסיות רבים; 3) ניגונו של ר' מאיר; 4) צי אזוי, תמיד להיות בשמחה; 5) ניגון שחובר על-ידי טוביה בלקין; 6) חסידי חב"ד אנו, המנון של ארגון צעירי חב"ד.
אודיו | 5:48
ברכת כהנים
ניגון מעורר לבבות זה, עמו מברכים הכהנים את הציבור בבתי-כנסיות, הולחן על-ידי המקהלה המפורסמת של האדמו"ר השני של חסידות חב"ד, רבי דובער.