כתוב לנו
יום חמישי כ״ו כסלו ה׳תשע״ח / 14 דצמבר 2017

ספר המצוות

ספר המצוות

מצוות עשה רכב

 דוא"ל

המצווה הרכ"ב

הציווי שנצטוינו לגרש בספר דווקא אם נרצה לגרש, והוא אמרו יתעלה: "וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה" (שם כד, א).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו, כלומר דיני גרושין, בשלמות במסכתא המיוחדת לכך, כלומר מסכת גטין.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת