כתוב לנו
יום רביעי כ״ח תשרי ה׳תשע״ח / 18 אוקטובר 2017

היום יום

היום יום

 דוא"ל
יום רביעי כח תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: נח,רביעי עם פירש"י.
תהילים: קלה-קלט.
תניא: (אלא שבארצות..עמהם).

אם בחוקתי תלכו גו' ונתתי גשמיכם בעתם.. לימוד התורה וקיום המצות הם טבעת הקדושין שבהם קידש הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] את ישראל להתחייב לזון אותם ולפרנסם.

דף זה מופיע בשפות אחרות