כתוב לנו
לזמני הדלקת נרות לחצו כאן לקביעת המיקום שלכם

- ניסן ה׳תשע״ז

 דוא"ל
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
ראש חודש
ערב פסח - הלילה ליל הסדר הראשון
יום טוב ראשון של חג הפסח
הלילה סופרים: 1
חול המועד של פסח
יום אחד לעומר
הלילה סופרים: 2
חול המועד של פסח
שני ימים לעומר
הלילה סופרים: 3
חול המועד של פסח
שלושה ימים לעומר
הלילה סופרים: 4
חול המועד של פסח
ארבעה ימים לעומר
הלילה סופרים: 5
חול המועד של פסח
חמישה ימים לעומר
הלילה סופרים: 6
שביעי של פסח
שישה ימים לעומר
הלילה סופרים: 7
שבעה ימים לעומר
הלילה סופרים: 8
שמונה ימים לעומר
הלילה סופרים: 9
תשעה ימים לעומר
הלילה סופרים: 10
עשרה ימים לעומר
הלילה סופרים: 11
אחד עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 12
שנים עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 13
שלושה עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 14
ארבעה עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 15
ראש חודש
חמישה עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 16
ראש חודש
שישה עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 17
שבעה עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 18
שמונה עשר יום לעומר
הלילה סופרים: 19