כתוב לנו
לזמני הדלקת נרות לחצו כאן לקביעת המיקום שלכם

- כסלו ה׳תשע״ח

 דוא"ל
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי שבת
ראש חודש
י"ט כסלו
יום ראשון של חנוכה
יום שני של חנוכה
יום שלישי של חנוכה
יום רביעי של חנוכה
יום חמישי של חנוכה
יום שישי של חנוכה
ראש חודש
יום שביעי של חנוכה
ראש חודש
יום שמיני של חנוכה